Odesys

Fostering Constructive Dialogues, Co-creation & Education


WAAR staat Odesys voor

Waarom bouwen we veelal slechts wat één betrokken partij wil en ontstaan conflicten uit mislukte samenwerkingspogingen tijdens de planfase? En, waarom proberen we deze conflicten vaak technisch op te lossen en zo te komen tot een halfbakken compromis in plaats van een optimaal gewenste synthese? En, waarom houden beleidsmakers meestal de kaarten tegen hun borst zonder dat alle belanghebbenden gelijkwaardig participeren?

Tot voor kort bood de wetenschap ook geen soelaas om complexe besluitvorming op een transparante en gefundeerde manier op te lossen omdat besliskundige modellen ofwel enkel gericht zijn op wat mensen willen of enkel op wat mogelijk is. De innovatieve Open Design Systems (Odesys) methodologie heeft wel een uitweg naar een gezamenlijk ideaal binnen bereik en brengt wensdenken (‘motief’) en realiteitszin (‘mogelijkheid’) optimaal bijeen. Odesys is een pure vorm van socio-technische integratie om creatieve conflicten vanaf het begin te kunnen resolveren in plaats van achteraf te beslechten. Odesys laat alle belangen tellen met een best-fit als resultaat, waarin waarde meer is dan geld of techniek alleen. Odesys maakt in deze dynamische zoektocht naar de hoogste groepsvoorkeur gebruik van een solide wiskundig beslissingsinstrument, de Preferendus genaamd, tezamen met de principes van de sociale driegeleding en de theorie-U.

Odesys is de afgelopen jaren onder leiding van professor Wolfert ontwikkeld aan de TU Delft en is daar binnen verschillende master opleidingen verankerd. De Odesys concepten en tools zijn internationaal gepubliceerd en gepresenteerd in verschillende gremia [1]. Odesys’ niet conventionele aanpak loopt ver voor op de huidige systeem ontwerp- en engineeringpraktijk van collega-academische instituten. Odesys’ gedachtegoed is inmiddels ook succesvol toegepast, gevalideerd en doorontwikkeld binnen publiek- en private partijen binnen de infrastructuur en de gebouwde omgeving sector(en).

[1] A.R.M. Wolfert (2023). Open Design Systems. IOS Press (https://ebooks.iospress.nl/volume/open-design-systems)

WAT heeft ODESYS cv te bieden

ODESYS cv ondersteunt als raadgever participatieve besluitvormings- en samenwerkingsprocessen met meerdere belanghebbenden. ODESYS zet deze raad concreet om in daad door het leveren van een best-fit oplossing vanuit gezamenlijk belang en binnen bereik. Centraal in ODESYS’ dienstverlening staat een integratieve op menselijke voorkeuren (‘motief’) en technische prestaties (‘mogelijkheid’) gebaseerde Open Design Systems (Odesys-‘ODS’) methodologie met een beslissingsinstrument, de Preferendus genaamd. De Preferendus ondersteunt het besluitvormingsproces ‘neutraal en in het midden’, waar alle belangen tellen en waar de hoogste groepswaarde meer is dan geld of techniek alleen. Naast raad en daad is ODESYS gemotiveerd om training & opleidingen te verzorgen via het Open Design Learning (‘Odesys-ODL’) concept [2]. Zo kan het ODS gedachtegoed op andere plekken werkzaam worden en kunnen betrokkenen zelf het Odesys potentieel verder benutten en doorontwikkelen voor specifiek gebruik.

Expertise (industrieel en academisch) waarover ODESYS beschikt:

 • jarenlange project- en assetmanagementervaring binnen de sectoren infrastructuur en bouw
 • kennis en kunde van het Odesys (‘ODS’ en ‘ODL’) gedachtegoed en zijn (mogelijke) toepassingen
 • integratie van binnen- en buitenwereld van de mens (‘ego-eco’) in besluitvormingsvraagstukken
 • brede onderwijservaring met verschillende type training- en onderwijs, o.a. via het ‘ODL’ concept
 • kennis en toepassing van de werkzaamheid van Sociale Driegeleding en Theorie-U

Rollen die ODESYS kan en wil vervullen:

 • inspirerende probleemoplosser van complexe ruimtelijke ordening- en samenwerkingsvraagstukken
 • verbindend en verenigend bemiddelaar in conflictsituaties
 • systemische integrator van technische en sociale aspecten
 • constructieve opleider van professionals en Master/PhD/MBA studenten
 • co-creatieve ontwerper en (project)manager van gezonde oplossingen voor de toekomst

[2] Voor meer informatie zie de Open Design School (https://www.open-design.school)

WIE is ODESYS cv

ODESYS cv is in 2024 opgericht door Rogier Wolfert [3]. ODESYS is ontstaan uit een samenwerkingsinitiatief van een aantal (oud) studenten van de TU Delft. Deze groep was door project- en stage ervaringen bij bedrijven als Total, Microsoft en Boskalis erg enthousiast geworden over het potentieel van de Odesys methodologie.  Rogier is op dit moment de enige beherende vennoot en werkt samen met zelfstandige Odesys professionals.

ODESYS zoekt nieuwe partners/vennoten om het Odesys gedachtegoed werkzaam te krijgen binnen publieke- en private organisaties binnen de infrastructuur en de gebouwde omgeving sector. ODESYS staat open om een introductielezing te geven of om trainingen te verzorgen direct binnen uw organisatie of via MSc/PhD/MBA onderwijs.

Voor meer informatie, een nadere kennismaking of presentatie, neem contact op met: rogier.wolfert@odesys.nl // +31 650 225409

[3] Voor zijn CV zie : https://ebooks.iospress.nl/volume/open-design-systems of https://www.linkedin.com/in/a-r-m-rogier-wolfert-a108b9303/

WAARDOOR is ODESYS geïnspireerd

ODESYS laat zich in zijn dienstverlening en ontwikkeling onder andere inspireren door de volgende ‘idee-en’ [4]:

 • De omvorming van het idee in werkelijkheid is de ware gemeenschap van de mensheid.
 • Wiskunde is een intuïtief orgaan waarmee de menselijke geest de wereld van ideeën kan betreden en deze ideeën tot verschijning kan laten komen.
 • Ons gevoel heeft beweegredenen die ons denken niet kent. Onze wil leidt ons naar plekken die ons gevoel niet kent. Denken, voelen en willen leven apart en ook samen.
 • Het welzijn van een groep mensen die samenwerkt is groter naarmate het individu minder aanspraak maakt op het resultaat van hun prestaties. En, het individuele welzijn van mensen die deel uitmaken van dit samenwerkingsproces is groter naarmate het individu (meer) vrij wordt. Zo zullen mensen afzonderlijk en uit zichzelf naar tevredenheid samenwerken in de geest van het geheel en binnen een gelijkwaardig kader door te balanceren binnen deze vrijheid paradox.
 • De open design impuls van een creatief conflict komt tot stand door het verenigen van het individuele en het groepsbelang binnen een integratieve context van of empirisme, rationalisme, spiritualisme en constructivisme.

ODESYS is tevens een verbastering van de naam Odysseus. Daardoor is ODESYS ook geïnspireerd door de verhalen over Odysseus en de volgende gezegdes die daaruit voortkomen:

 • Een Odysseus list vinden’ (zoals b.v. het paard van Troje’, met als betekenis een creatieve uitweg voor een op het eerste gezicht onoplosbaar probleem).
 • ‘Een keuze tussen Scylla en Charybdis maken’ (met als betekenis hoe de gulden middenweg te vinden en te borgen, zelfs in het geval wanneer er gebalanceerd moet worden tussen twee ‘kwaden’)
 • ‘Cassandra informatie gebruiken’ (met als betekenis hoe onderscheid te maken tussen irrelevante data en cruciale informatie en in het bijzonder gebaseerd op werkelijke informatie die men niet mag of wil horen).

[4] Deze zijn mede gebaseerd op uitspraken van R. Steiner, B. Pascal en L. Brouwer.ODESYS heeft de volgende producten samen ontwikkeld, (deels) geverifieerd en gevalideerd met de onderstaande partners:

 • De Preferendus voor het oplossen van ‘a-priori multi-stakeholder ontwerp/besluitvorming’ om tot ‘best fit for common purpose’ oplossingen te komen en/of vastgelopen besluitvormingsprocessen vlot te trekken (‘confronting conflict’ & ‘getting to yes’);
 • De 3C-Planner voor een optimaal en integratief assetmanagementplan waarin activiteiten worden gecentreerd, geclusterd en berekend op systeemniveau op de meest efficiënte en effectieve manier voor alle betrokken assetmanagers (‘multi-systeem interventies’);
 • De Mitigation Controller (MICO & MitC) voor het automatisch genereren van de ‘best fit for common purpose’ set van beheersmaatregelen om probabilistische aanpassingen aan projectplannen zo efficiënt en effectief mogelijk te maken;;
 • De 3-Folder voor het diagnosticeren en verbeteren van het sociaal-ecodoel van een organisatie zodat deze weerbaar is voor de toekomst volgens de tripartiete principes van mens, organisatie en maatschappij (‘3-deling’: economisch, ecologisch en isonomisch);;
 • Het Open Design Learning-concept (ODLc ) voor creatief, constructivistisch en toekomstgericht onderwijs, waarin de leerlingen/studenten een ‘ODL-respons’ maken op basis van een ‘ervaringsgericht & zelfgekozen’ leermiddel.

Voor meer product info, zie github.com/TUDelft-Odesys, github.com/Boskalis-python en/of open-design.school.

Momenteel heeft ODESYS pilots lopen met de volgende organisaties:


 1. Na de succesvolle lancering van het wetenschappelijke en educatieve boek Open Design Systems van A.R.M. (Rogier) Wolfert, komt er een nieuw Nederlandstalig boek uit, met de titel Samen naar een ideaal binnen bereik 1 Samenvatting/ flaptekst: <<xx>> . Hierin wordt de Odesys-methodiek in een toegankelijke vorm voor een breed publiek geïntroduceerd (zie kaft plaatje hieronder). Het gaat over de kunst van complexe besluitvorming, en doet een pleidooi voor een Preferendum met Odesys in het midden.
 2. Naast deze Nederlandstalige versie is er inmiddels ook een dynamische Odesys toolbox exclusief beschikbaar om een Serious Game met de Preferendus te simuleren en andere Odesys concepten inzichtelijk te maken. Neem contact op met ODESYS voor meer info en plan een demo.
 3. Ook zijn een aantal diagrammen vereenvoudigd en in het Nederlands omgezet: b.v.,
 4.  
 5. Er is een nieuwe multi-objectieve mitigatiecontroller beschikbaar: de MICO  (zeg maar een doorontwikkelde en volledig vernieuwde ‘MitC 2.0’). Deze Dynamische Project Management tool maakt het mogelijk om in alle projectfases een beste planning- en mitigatiestrategie te genereren vanuit meerdere (gezamenlijke) doelstellingen en of stakeholder belangen. Deze ‘preference-based’ beslissingstool kan ook worden gebruikt in de tenderfase om de projectplanning optimaal te ontwerpen vanuit multi-stakeholder perspectief. Voor meer info zie: https://github.com/Boskalis-python/MICO.
 6. ODESYS verzorgt in-company trainingen (‘learning & development) op het gebied van Project- en Asset Management. Belangrijke thema’s daarin zijn PI/MI, PII/MII en PIII/MII management systemen, het Quality of Service (QoS) concept, socio-technische Systeem Integratie en de daarbij behorende Odesys concepten & tools (Odesys Dynamic Toolbox) . Deze trainingen bieden tailor-made oplossingen voor de Systems of Interest (SoIs) van uw organisatie. Het is een wake-up call voor de kunstvolle intelligentie (co-creatie) van uw organisatie.
 7. Vanaf begin dit jaar is de ODESYS cv geassocieerd met de Stichting Sleipnir(ANBI) https://sleipnir.nl. Ook is ODESYS inmiddels lid van de Sleipnir coöperatie. Het eigendom is geneutraliseerd, d.w.z. de ODESYS is geen privé-eigendom maar ‘van zichzelf’. Dit betekent ook dat de Odesys-ODS producten openbaar toegankelijk zijn onder MIT-licentie of gelijkwaardige CCs. Kortom, de ODESYS gaat samen anders ondernemen.
 8. Een nieuwe Best-fit voor Common Life Cycle Value (LCV) workshop 2Why is sustainability always the closing item of a construction project? And, why is it that sustainability does not gain its entry into the design and decision process from intrinsic motivation, but mostly from contrived regulations? This is because current design and construction management methodologies are not open and one-sided and thus do not include the motive of and the life-cycle value (LCV) for stakeholders in the sustainability decision support modelling. The tools available for this purpose mostly lack a design-thinking and system-oriented approach and are often based only on life-cycle assessment (LCA) information and performance models. This results in sustainability decisions that can be ‘straightened out’ a posteriori to an acceptable compromised result, but which certainly do not establish that this is the maximum achievable synthesis value balancing the different stakeholder interests. Therefore, a value-driven multi-objective optimisation approach is needed to arrive at a priori best fit for common purpose configurations that both reflects stakeholders’ sustainability interests and engineering assets’ life-cycle performances. However, contemporary multi-objective design optimisation methods have a number of shortcomings1 : e.g., 1) no integration of socio-technical functions 2) Pareto front based with its ambiguous use; 3) incorrect mathematical way of aggregating different objectives (mostly monetised meaning not purely value-oriented). In this workshop/course we will provide an appropriate response for the aforementioned issues by the introduction of a state-of-the art open design systems methodology (named Odesys). Odesys integrates preference function modeling and design performance optimization and enables stakeholders to find the group-optimal life-cycle value for a best fit service life design. The methodology is based on a new multi-objective design optimisation method called IMAP (Integrative Maximisation of Aggregated Preferences), and its added value will be demonstrated by comparing the results with both single objective design outcomes and with the design results obtained by the classical min-max method. Odesys and IMAP have been operationalised is an open source and Python based software package called Preferendus. In the workshop/course, a Preferendus demo will be given and participants will be given the opportunity to familiarise themselves with this tool. Finally, participants will perform an open design learning (ODL) based LCV exercise themselves using the Preferendus. is beschikbaar. Deze workshop biedt state-of-the-art onderwijs over een open ontwerpsysteemmethodologie voor het optimaliseren van het ontwerp van de levensduur van systemen, waarbij levenscyclus voorkeuren (belanghebbenden – doelstellingen/gewichten) en prestatiefuncties ( engineering assets – LCA-gedrag) worden geïntegreerd.