Odesys

Opens the ego & eco Codesigns from the future Dissolves via systems thinking


NIEUW @ Odesys:

Nieuw boek: Open Design Systems door A.R.M. (Rogier) Wolfert  

Beschikbaar (sinds Augustus 2023) als Open Access E-book, zie QR-codes hieronder,

en als gedrukt boek (hard copy) te verkrijgen bij IOS Press


We open the ego & eco

Odesys staat voor Open Design Systems

Hierin heeft Design de betekenis, in de breedste zin van het woord ‘ont-werpen’, van het uitdenken en ontwikkelen van creatieve oplossing voor een breed scala van problemen (en dus niet de enge definitie van gebouwen ontwerper). Systems zijn daarom dan ook niet beperkt tot enkel fysieke systemen (‘engineering systems’), maar zijn ook organisatie of planning systemen (‘management systems’). Odesys volgt een systeemgerichte en modelmatige aanpak waarin het eco-systeem in de buitenwereld (‘system-of-interest’) en het ego-systeem in de binnenwereld van de mens geïntegreerd worden. Met andere woorden, Odesys streeft in haar aanpak na om de eigenschappen van object (feasibility: technical) en subject (desirability: social) te verenigen en gebruikt hiervoor de principes van het V-model1. The V-model is a graphical representation of a systems development lifecycle. The V-model summarizes the main steps to be taken in conjunction with the corresponding deliverables within product and/or project life cycle development. See e.g., INCOSE: V-Model of Systems Engineering Design and Integration” and/or Prof. Wolt Fabrycky and Prof. Benjamin Blanchard. (eco: ‘open ended’, ‘open space’, ‘open glass box’) en die van het U-model2U-model is a sociotechnical process model proceeding from phenomenological diagnosis of the present state of the organisation to plans for the future. The method draws on the Goethean techniques described by Dr. Rudolf Steiner, transformingobservations into intuitions and judgements about the present state of the sociotechnical system and decisions about the future. The different U-formation stages represent explicitly recursive reappraisals at progressively advanced levels of reflective, creative and intuitive insight and (epistemologies), thereby enabling more radically systemic intervention and redesign. See e.g., Prof. Friedrich Glasl and/or Prof. Otto Scharmer. (ego: ‘open mind’, ‘open heart’ en ‘open will’). Odesys volgt hierin de belangrijkste principes van de Open systeem theorie3The open systems that we know of are systems that allow interactions between their internal elements and the environment. An open system is defined as a “system in exchange of matter with its environment, presenting import and export, building-up and breaking-down of its material components. Closed systems, on the other hand, are held to be isolated from their environment. Equilibrium thermodynamics, for example, is a field of study that applies to closed systems. The idea of open systems was further developed in systems theory. Here, systems theory is the interdisciplinary study of systems, i.e. cohesive groups of interrelated, interdependent parts that can be natural or human-made. Every system is bounded by space and time, influenced by its environment, defined by its structure and purpose, and expressed through its functioning. A system may be more than the sum of its parts if it expresses synergy or emergent behavior.. Via deze eco-ego synthese creëert Odesys meerwaarde in haar omgeving met Open Design Dissolutions4Prof. Russell Ackoff called 4 methods of ‘problem solving’ (1) Absolve (2) Resolve (3) Solve (4) Dissolve. His point was that the further you take your problem solving the more likely you will make the problem go away for ever. There is even an extra twist: Absolving and Resolving don’t count as solving the problem. I’m sure you would agree. Solving, though valid, involves current knowledge.  If there is a known solution you shouldn’t have to waste your time on it. As a manager — a paid problem solver — only Dissolving problems is a worthwhile use of your time. Dissolving requires a open and non-conformist manager that is interested and connected to unknown problems and has the ability to develop new knowledge and prospective expertise for a resilient future. als resultaat. 

Odesys is een ervaren ‘problem solver’

Zij heeft een jarenlange project- en assetmanagement ervaring in binnen de infrastructuur sector (transport, water management, energie, telecom) en de gebouwde omgeving (real-estate). Ook is zij jarenlang actief in ‘learning & development’ variërend van middelbaar (vrije school) onderwijs tot (technisch) universitair MSc- en PhD onderwijs.

Odesys is een ware ‘codesigner’

Odesys werkt graag met organisaties die hun energie willen steken in gezamenlijkheid, met een ‘open mind’ en vanuit een ‘open space’ en ‘creative commons5Collaboration is the sharing of each other’s viewpoints along the axis of the creative common-principles (‘commons’): common purpose (to what, where), common sense (what for, why) common ground (with what, from what). From this common ground, new and future solutions for a specific organisation or grouping (‘community’) can unfold for the benefit of common-wellbeing through synthesis.’. Odesys sluit compromissen en gaat voor synthese. Vanuit deze associatieve kracht werkt Odesys met common sense aan elkaars common purpose en zet zij onmogelijkheden om in robuuste en duurzame oplossingen.We dissolve via systems thinking

Odesys verbindt haar probleemoplossend vermogen uit de industrie met state-of-the-art R&D kennis en kunde vanuit de wetenschap 

Odesys werkt volgens het principe van zogenaamde ‘Creative Commons’6Creative Commons  is devoted to educational access and expanding the range of creative works available for others to build upon legally and to share. These Creative Commons  are free of charge to the public. en geeft hiermee op een open-source manier toegang tot deze systemen en (onderwijs)concepten. Odesys wil hiermee een ‘push’ geven aan de toepassing van deze state-of-the-art ontwikkelingen en stimuleert de potentiële gebruiker om ervaringen te delen en verbeteringen en/of uitbreidingen verder op te pakken. Odesys kan u en uw organisatie hierin uiteraard met Raad & Daad (R&D) ondersteunen.

Odesys heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de volgende Creative Commons

  • De Preferendus voor het oplossen van ‘a-priori multi-stakeholder design/decision making’ om te komen tot ‘best fit for common purpose’ oplossingen en/of het vlottrekken van vastgelopen besluitvormingsprocessen (‘confronting conflict’ & ‘getting into yes’);
  • De 3C-Planner voor een zo optimaal mogelijk en integratief asset management plan waarin op systeem niveau activiteiten gecentreerd, geclusterd en gecalculeerd worden met een zo efficiënt en effectief mogelijk voor alle betrokken asset managers (‘multi-system interventions’). 
  • De MitC (Mitigation Controller) voor het automatisch genereren van de ‘best fit for common purpose’ set van beheersmaatregelen om probabilistisch zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen bijsturen in projectplanningen.  
  • De 3-Folder voor het diagnosticeren en verbeteren van de socio-eco purpose van een organisatie zodat zij weerbaar is naar de toekomst volgens de driegeleding principes van mens, organisatie en maatschappij (‘3-deling’: economisch, ecologisch en isonomisch).
  • Het Open Design Learning concept (ODLc ) voor creatief, constructivistisch en toekomstgericht onderwijs, waarin de leerlingen/studenten een ‘ODL response’ maken op basis van een ‘experiential & self-chosen’ leer-vehikel.

De bovenstaande Odesys systemen en of concepten zijn gebaseerd op wetenschappelijke peer-reviewed publicaties7For scientific publications and/or other substantive information, please contact Prof.dr.ir. Rogier Wolfert: R.Wolfert@tudelft.nl.

Voor verdere info, zie www.github.com/TUDelft-Odesys en/of www.open-design.school.We codesign from the future

Odesys volgt een constructivistische en codesign aanpak met haar klanten

Odesys stimuleert de echte probleemanalyse van haar klant vanuit haar recente stimuli en ervaringen. Deze open dialoog leidt vaak tot een uniek ontwerpplan of aanpak waarbij haar ‘creative commons’ geen doel op zich zijn, maar een mogelijk middel. Deze aanpak verbindt het innerlijke organisatorische ‘learning ego’ en de uiterlijke ‘real world eco’. Odesys werkt samen met haar opdrachtgevers in een levende dialoog ‘in- and on-action’. Deze co-reflectieve dialoog creëert een open ruimte waarin alternatieve visies naast elkaar kunnen bestaan en nieuwe inzichten kunnen ontstaan om de problemen werkelijk op te kunnen lossen.

Odesys ontwerpt een gezamenlijke toekomst vanuit een drieledig mens- en wereldbeeld:

Hoofd..imaginatie/ Hart.. inspiratie/ Handen..intuïtie – Economisch..associatie/ Isonomisch..gelijkwaardigheid/ Ecologisch..manifestatie.

Het startpunt van samenwerking is het delen van elkaars gezichtspunten langs de as van de common-principles8Common(s) : “belonging to all, owned or used jointly, shared by all or many”, from Latin communis “common, general” (adj.) also served as a noun meaning “common property; state, common-wellbeing. Ensuring the optimum solution originating from equal human starting points (equality, fraternity): common purpose (waartoe, waarheen), common sense (waarvoor, waarom) common ground (waarmee, waaruit). Vanuit dit gezamenlijke vertrekpunt kunnen via synthese (‘synthesis’9Synthesis : “deductive reasoning”, from Latin synthesis “collection, set, suit of clothes, composition (of a medication),” from Greek synthesis “composition, a putting together”. Deriving the optimum solution by integrating different human preferences (freedom).) nieuwe en toekomstige oplossingen voor een specifieke organisatie c.q. groepering (‘community’) zich ontvouwen ten behoeve van common-wellbeing.   

Odesys is een verbastering van de woord Odysseus 

Odesys is mede geïnspireerd door de verhalen over Odysseus en drie typische uitdrukkingen/gezegdes die daaruit voortkomen:

  • Een Odysseus list, zoals b.v. het paard van Troje’, met als betekenis een creatieve uitweg voor een op het eerste gezicht onoplosbaar probleem.
  •  ‘Een keuze tussen Scylla en Charybdis’, met als betekenis hoe de gulden middenweg te vinden/borgen zelfs in het geval wanneer er (slechts) gebalanceerd moet worden tussen twee ‘kwaden’.
  • Een Cassandra voorspelling en/of Cassandra informatie’, met als betekenis een onheilsvoorspelling die achteraf correct blijkt te zijn en in het bijzonder gebaseerd op ware relevante informatie die men niet mag of wil horen.

Odesys deelt haar Odysseus verhaal graag langs haar eigen omzwervingen: de C-story10Creative Commons, Conscious Critical Commendation Crystalline Cogent Construct Concern Convey Courage Care Curiosity Compile Communicate Combine Compare Compassion….. Mocht u hier interesse in hebben probeer dan met ons te connecten.Odesys is verbonden met de volgende strategische partners: